Estudi de salut mental en l' adolescència amb centre Besai i Universitat de Barcelona de psicologia

1. Investigació

La fundació geniotip, juntament amb l’equip del centre de Psicoteràpia Besai, encapçalat per Maria Beltran, i de la Universitat de Barcelona de Psicologia creen un estudi per a la salut mental d’adolescents entre 14 i 17 anys que sorgeix a partir de la inquietud (i conseqüent necessitat d’abordatge psicoterapèutic) que genera el clar deteriorament de la salut mental entre el col·lectiu adolescent en els últims anys.
Cada vegada més veiem un notori increment de trastorns psiquiàtrics associats a aquestes etapes com a son l’ansietat o la depressió, així com un augment dels suïcidis.
A l’estrès de l’etapa vital a què ens referim, s’afegeix l’angoixa per la mancança de sentit existencial. Aquest fet es podria relacionar amb la mancança d’ un projecte vital que aporti motivació, satisfacció i direcció cap a la qual enfocar la vida dels adolescents.
En el marc de la teoria dels constructes de G. Kelly i a través de les aportacions de l’eina d’Eyme, es pretén observar l’evolució de la construcció d’un projecte vital que s’acosti més al concepte del Jo ideal ( la línia del postulat d’Assagioli, 1973), entenent aquest com el subjecte en el qual puguem i volem convertir-nos, desat de creences que el bloquegen, el distorsionen o dispersen la possibilitat de ser. Per tant aquesta eina serà el mapa a través del qual s’ anirà dibuixant el camí cap a la construcció d’ un projecte vital en base al Jo ideal.
Les intervencions de treball al llarg del protocol d’ intervenció estan basades en el model de la PIH, el qual té un ampli espectre de tècniques psicoterapèutiques integradores que ajuden a la construcció i desenvolupament del projecte vital de les persones, atenent la relació terapèutica i les peculiaritats individuals de cada persona.
D’ altra banda, l’ eina i concepte del Geniotip s’ entén com un element clau que ens parla del talent inaat de cada persona, associat a les fortaleses i qualitats individuals, ens proporciona una classificació segons la qual podem orientar les habilitats i capacitats de les persones cap a determinades àrees professionals i vocacionals. És un indicador valuós que defineix l’ àmbit més general en què l’ adolescent hauria d’ emmarcar el seu projecte vital per prevenir el fracàs escolar, la manca d’ autoestima i la incidència d’ elements que debiliten la salut mental en aquestes edats.

2. Desenvolupament de la recerca

Tenint en compte que l’acostament del Jo actual al Jo Ideal o Jo geniotip afavoreix el desenvolupament d’un projecte vital satisfactori, es desenvolupen les següents hipòtesis per construir i desenvolupar un projecte vital satisfactori (és a dir, acostar-se el jo actual al jo ideal i jo geniotip) disminueix ansietat, depressió, estrès.
 
Això es corrobora a partir del Test de CECAD i Eyme on el geniotip pot ser un element clau en el desenvolupament d’un projecte vital satisfactori.

T'agradaria col·laborar amb nosaltres?

Elije aquí tu día y hora.

(sino puedes elegir fecha antes, es porque ya están ocupadas)

Abrir chat
1
¿Necesitas información o ayuda?
Scan the code
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?